1395/04/21
دفاع از پایان نامه دکتری
ارائه پایان نامه دکتری توسط آقای یاسر مقبولی با عنوان: «سنتز مشتقات پیریمی...
1395/04/21
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مرضیه حجتی فهیم با عنوان: «سنتز چ...
1394/11/21
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فاطمه مقیم پور بیژنی با عنوان: «س...
1394/11/21
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهشید رضائی با عنوان: «کاربرد کات...
1394/11/12
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای حسین قادری با عنوان«1) سنتز نانو ...
1394/11/12
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم ندا بهرامی نژاد صفا با عنوان«سنتز...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای احسان بشیریان دانشجوی رشته شیمی ...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای یونس مجاهدکیش با عنوان«مطالعه محا...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند