دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 3436    1394/11/12

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم ندا بهرامی نژاد صفا دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز کبالت فتالوسیانین مغناطیسی، سیلیکا وانادیک اسید و مایع یونی بر پایه متیل ایمیدازول و کاربرد آن ها در تغییر و تبدیل گروه های عاملی و سنتز ترکیبات هتروسیکل از جمله مشتقات نفتواکسازینون و اکریدین» با راهنمایی آقای دکتر محمدعلی زلفی گل و مشاوره خانم دکتر ملیحه السادات صفایی در تاریخ: دوشنبه 94/11/19 ساعت 8:30 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند