منو

 

مدیر گروه


نام:  دکتر داود حبیبی

سمت:  مدیر گروه شیمی آلی

تحصیلات:  استاد شیمی

وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/d-habibi

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند